www.ddkzak.pl | rozmiar tekstu: A A A K

Dobrzyński Dom Kultury "Żak"

Strona główna BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Dobrzyńskiego Domu Kultury Żak.


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.


W celu powszechnego dostępu do informacji publicznej oraz przybliżenia działalności DDK Żak - udostępniamy do Państwa dyspozycji niniejszą stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej dostępną publicznie pod adresem: bip.ddkzak.pl.


Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej zgodny jest ze wszystkimi wymogami i przepisami prawa, a w szczególności:
  • Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198);
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619);
  • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.).


Dyrektor DDK Żak
Renata ChęckaOpublikował: Admin
Publikacja dnia: 29.03.2013
Podpisał: Renata Chęcka
Dokument z dnia: 29.03.2013
Dokument oglądany razy: 20 164